Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Honiad o ymyrraeth â'r rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg yng nghartref gofal Isfryn

​Dyma ddatganiad Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, yn ymateb i honiad bod staff yng nghartref gofal Isfryn wedi eu hatal rhag siarad Cymraeg â'i gilydd.

"Os yw dau neu fwy o bobl yn dymuno siarad neu ysgrifennu at ei gilydd yn Gymraeg yng Nghymru, mae ganddynt y rhyddid i wneud hynny, yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

"Os yw rhywun, er enghraifft cyflogwr, yn dweud wrthynt na ddylent barhau i ddefnyddio'r Gymraeg, mae’n bosibl eu bod yn amharu ar y rhyddid hwnnw. Mae Mesur y Gymraeg yn rhoi pwerau statudol i mi fel Comisiynydd i ymchwilio i achosion o'r fath.

"O'r dystiolaeth rwyf wedi ei gweld heddiw, mae’n ymddangos efallai fod yna achos o ymyrryd â rhyddid y staff i ddefnyddio'r Gymraeg yn Isfryn, Accomplish. Byddaf yn cysylltu â’r sefydliad i gasglu mwy o wybodaeth er mwyn deall y sefyllfa yn llawn. Hefyd, hoffwn annog unrhyw un sy’n cael ei effeithio i gysylltu â 'm swyddfa er mwyn inni allu ymchwilio'n llawn i'r mater."

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau