Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hawliau i ddefnyddio’r Gymraeg gyda 30 yn rhagor o sefydliadau

Heddiw mae 30 yn rhagor o sefydliadau yn gweithredu safonau’r Gymraeg, gan roi hawliau i bobl Cymru ddefnyddio’r Gymraeg wrth ymwneud â nhw.
 
Mae'r sefydliadau'n cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, Estyn, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru. Cliciwch yma i weld rhestr lawn o'r sefydliadau.
 
Y rhain yw’r ail set o sefydliadau i orfod cydymffurfio â safonau’r Gymraeg, ar ôl i’r cynghorau sir, Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol ddechrau gweithredu safonau ym mis Mawrth y llynedd.
 
Cafodd y safonau eu llunio gan Lywodraeth Cymru, eu pasio gan y Cynulliad Cenedlaethol, a’u gosod ar y sefydliadau gan y Comisiynydd. Y Comisiynydd fydd yn rheoleiddio cydymffurfiaeth â’r safonau.
 
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws:
 
“Mae’r ffordd mae disgwyl i’r sefydliadau hyn ddefnyddio’r Gymraeg a darparu gwasanaethau Cymraeg i’r cyhoedd yn newid yn sylweddol yn sgil gweithredu safonau.
 
“Yn hanesyddol, bu’r pwyslais ar allu’r sefydliad i ddefnyddio’r Gymraeg, ac ewyllys da i raddau helaeth, ond bellach, mae’r pwyslais wedi symud at sicrhau hawliau i bobl Cymru ddefnyddio’r Gymraeg wrth ddelio â nhw.”
 
Cafodd rheoliadau safonau’r Gymraeg ar gyfer y sefydliadau hyn eu pasio gan y Cynulliad Cenedlaethol ar 9 Chwefror 2016. Ar 25 Gorffennaf 2016 rhoddodd y Comisiynydd hysbysiadau i’r sefydliadau yn nodi pa safonau roedd disgwyl iddynt gydymffurfio â nhw ac erbyn pa bryd.
 
Bydd safonau’n dod yn weithredol i 22 yn rhagor o sefydliadau ar 30 Mawrth 2017.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau