Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gwasanaeth prawfddarllen am ddim

Er mwyn annog elusennau a busnesau i ddefnyddio’r  Gymraeg, mae Comisiynydd y Gymraeg yn cynnig gwasanaeth prawfddarllen am ddim.

 
Bwriad y gwasanaeth prawfddarllen ydy magu hyder staff a gwirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg yn eu sgiliau iaith. Gall elusennau a busnesau anfon hyd at fil o eiriau at Gomisiynydd y Gymraeg i’w brawfddarllen, a chaiff y gwaith ei ddychwelyd o fewn 3 diwrnod gwaith.


Ac mae’r cyhoedd yn gwerthfawrogi gweld elusennau’n defnyddio’r Gymraeg. Mewn ymchwil diweddar dywedodd 70% o’r cyhoedd y dylai elusennau farchnata’n ddwyieithog.

 
Mae Liz Morgan - o Parkinson’s UK - wedi elwa o ddefnyddio gwasanaeth prawfddarllen Comisiynydd y Gymraeg.


“Fel rhywun sy’n dysgu Cymraeg, gallaf gyfieithu rhywfaint o gopi, ond ni fuaswn i’n hyderus i’w bostio’n gyhoeddus, heb iddo gael ei wirio’n gyntaf. Mae’n fy helpu i wella fy Nghymraeg ysgrifenedig a gallaf weld ble dw i wedi gwneud camgymeriadau.”


Roedd Liz yn gwerthfawrogi bod y gwasanaeth prawfddarllen ar gael am ddim, gan arbed costau cyfieithu i’r elusen. Ychwanegodd,


“Gall fod yn ddrud iawn i ddefnyddio cyfieithydd proffesiynol ar gyfer darnau byr, er rydym yn defnyddio nhw ar gyfer darnau mwy o waith. Mae’r gwasanaeth hwn yn wych ar gyfer darnau llai, ac yn cael ei werthfawrogi’n fawr gan ein sefydliad,” meddai Liz Morgan.


Bydd y gwaith yn cael ei anfon at gyfieithydd proffesiynol i’w wirio, a bydd y cyfieithydd yn dychwelyd y gwaith gyda sylwadau ac awgrymiadau adeiladol. 


Dywedodd Gethin Edwards, sy’n gweithio i annog elusennau a busnesau i ddefnyddio’r Gymraeg ar ran Comisiynydd y Gymraeg:


“Y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaethom brawfddarllen bron i 40,000 o eiriau ar gyfer 145 o fusnesau ac elusennau. Roedd y gwaith yn amrywiol, ac yn cynnwys arwyddion, gwefannau, bwydlenni, posteri, sloganau, testun ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, pamffledi a llawer mwy.

 
Rydym yn awyddus i helpu elusennau a busnesau i sicrhau’r budd mwyaf posibl o ddefnyddio’r Gymraeg, er mwyn ennill cwsmeriaid, ond ar yr un pryd drwy wneud yn siŵr fod yr iaith yn gywir.


Rydym yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyflwyno’r Gymraeg i’w gwaith, neu eisiau cymorth i gywiro eu Cymraeg i gysylltu gyda ni.”


Nodyn


Os hoffech gymryd mantais o’n gwasanaeth prawfddarllen, cysylltwch â hybu@comisiynyddygymraeg.cymru


Mae gennym hefyd ddogfen gyngor i gynorthwyo elusennau a busnesau i wneud defnydd effeithiol o wasanaethau cyfieithu. Bwriad Drafftio dwyieithog, cyfieithu a defnyddio’r Gymraeg wyneb yn wyneb yw rhoi arweiniad ar gynnig gwasanaethau dwyieithog o’r ansawdd uchaf.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau