Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gosod safonau'r Gymraeg ar sefydliadau iechyd


Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi rhoi hysbysiad i fyrddau iechyd, cynghorau iechyd cymuned ac ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru yn nodi pa rai o safonau’r Gymraeg fydd disgwyl iddynt gydymffurfio â nhw ac erbyn pa bryd.
 
“Mae gosod y safonau hyn ar sefydliadau yn y sector iechyd yn rhan o’r jig-so ar gyfer creu gwasanaeth iechyd sy’n cydnabod ac yn parchu hawliau pobl yng Nghymru i ddefnyddio’r Gymraeg.”
 
Cafodd rheoliadau safonau’r Gymraeg eu drafftio gan Lywodraeth Cymru, a chawsant eu pasio gan y Cynulliad Cenedlaethol ar 20 Mawrth 2018 gan ddod i rym  ar 29 Mehefin 2018.
 
Bydd sefydliadau’n dechrau gweithredu’r safonau o fis Mai 2019. Bydd cynlluniau iaith statudol y sefydliadau a gymeradwywyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn cael eu disodli gan safonau’r Gymraeg.
  
 
Mae 103 o sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru eisoes yn gweithredu’r safonau.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau