Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cwmnïau’r stryd fawr yn datgan fod y Gymraeg yn ennill cwsmeriaid

Mewn adroddiad busnes fydd yn cael ei gyhoeddi'r wythnos hon, mae nifer o gwmnïau mawr wedi datgan fod y Gymraeg o fantais i ehangu eu busnes yng Nghymru. Yn yr adroddiad Defnyddio’r Gymraeg - yr achos busnes mae cwmnïau yn cynnwys Boots, Santander, BT, Lidl a Marks and Spencers wedi datgan fod y Gymraeg yn denu cwsmeriaid newydd.
 
Eleni cyhoeddwyd ystadegau gan Arolwg Cenedlaethol Cymru yn dweud fod 86% o bobl yng Nghymru yn teimlo fod y Gymraeg yn rhywbeth i ymfalchïo ynddi, a byddai 62% yn hoffi medru siarad yr iaith. Gyda thystiolaeth gynyddol yn dangos fod cynifer o boblogaeth Cymru yn falch o’u hiaith a’u diwylliant, mae cwmnïau fel Marks and Spencers yn gweithio tuag at greu awyrgylch Gymreig yn eu siopau yng Nghymru. Dywedodd John Turner, Pennaeth Rhanbarthol Marks and Spencers:
 
“Heb os mae ein cwsmeriaid eisiau gwasanaeth Cymraeg, ac mae angen i ni felly gwrdd â’u disgwyliadau. Efallai na fydd hi bob amser yn hawdd  egluro hyn i’m cydweithwyr y tu allan i Gymru. Ond mae tystiolaeth yn dangos sut mae’r Gymraeg o fudd i’n henw da a’i bod yn gallu ennill mwy o gwsmeriaid i’n siopau.”
 
Yn yr adroddiad Defnyddio’r Gymraeg - yr achos busnes roedd un o gwmnïau harddwch mwyaf Prydain yn cydnabod bod defnyddio’r Gymraeg yn ychwanegu gwerth at gynnyrch neu wasanaeth. Dywedodd Andy Francis, Pennaeth Profiad y Cwsmer, Boots;
 
“Fel cyflogwr mawr yng Nghymru gyda 120 o siopau, rydym bob amser yn edrych i ddatblygu a chwilio am gyfleoedd newydd er mwyn ateb anghenion ein cwsmeriaid. O ran hyrwyddo'r defnydd o’r Gymraeg o fewn ein sefydliad, rydym wedi cyflwyno amryw o wasanaethau gan gynnwys arwyddion dwyieithog yn ein siopau a sicrhau arwyddion ‘Iaith Gwaith Cymraeg’ ar fathodynnau enwau staff perthnasol.”
 
Yn ystod yr wythnos bydd y tîm hybu yn cynnal brecwastau busnes ledled Cymru i drafod canfyddiadau’r ymchwil. Bydd y brecwastau yn digwydd yng Nghaerdydd, Aberystwyth a Bae Colwyn, a bydd nifer o arweinwyr busnes yn cymryd rhan. Bydden nhw’n trafod sut mae’r Gymraeg yn ennill cwsmeriaid ac yn ychwanegu gwerth at gynnyrch neu wasanaeth.
 
Dywedodd Gethin Edwards, sy’n arwain gwaith y Tîm Hybu. “Mae ymchwil yr ydyn ni wedi ei gynnal yn y gorffennol yn dangos bod mwyafrif llethol o gwsmeriaid yng Nghymru yn gwerthfawrogi gweld busnesau yn defnyddio’r Gymraeg - yn siaradwyr Cymraeg a phobl ddi-Gymraeg. Mae’r ymchwil newydd yma yn dangos bod busnesau eu hunain yn gweld manteision defnyddio’r iaith.
 
“Beth sy’n galonogol yw bod yr ymchwil yma’n dangos bod awydd i ddefnyddio’r Gymraeg fel arf masnachol ac i sefyll mas mewn byd cystadleuol”
 
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau