Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Comisiynydd yn lansio cronfa farchnata newydd i elusennau

Yr wythnos hon, cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg y bydd yn agor cronfa newydd fydd yn cynnig cymorth i elusennau farchnata eu gwasanaethau Cymraeg.
 
Bydd elusennau sydd wedi llunio cynllun datblygu’r Gymraeg a chytuno ar eu Cynnig Cymraeg i’r cyhoedd yn gallu gwneud cais am hyd at £500 i’w cynorthwyo i farchnata eu gwasanaethau Cymraeg.
 
Mae gan y Comisiynydd dîm penodol sydd yn gweithio gydag elusennau a busnesau mawr yn eu hannog a’u cynorthwyo i gynnig mwy o wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.  Trwy greu cynllun datblygu’r Gymraeg  gyda Thîm Hybu’r Comisiynydd, maent yn creu ‘cytundeb’ syml i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg.
 
Dywedodd Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, “Rydym yn hynod falch o allu cynnig y cymorth hwn mewn cyfnod anodd i amryw o sectorau, gan gynnwys elusennau.  Bydd cyfle i wneud cais am gymorth ar ôl i’r elusen gytuno ar gynllun datblygu’r Gymraeg gyda ni. Byddwn wedyn, os ydynt yn llwyddiannus, yn cynnig cymorth ymarferol ac adnoddau iddynt farchnata eu gwasanaethau Cymraeg mewn ffordd syml a hawdd i’w ddeall.
 
“Mewn cyfnod pan fo popeth yn newydd a sefyllfaoedd yn newid yn ddyddiol, mae cael sicrwydd fod gwasanaethau ar gael yn eich iaith gyntaf yn gysur i bawb, ac yn hanfodol i rai.
 
“Rydym hefyd, wrth gwrs, yn gobeithio y bydd y gronfa hon yn annog elusennau sydd heb wneud cynllun datblygu’r Gymraeg eto i gysylltu â ni, a sicrhau fod y Gymraeg yn cael lle cyfartal o fewn eu helusen.”
 
Mae WVCA yn gorff sydd yn cynrychioli sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru. Dywedodd Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu’r Sector yn WCVA, “Mae elusennau yn awyddus iawn i wneud mwy trwy gyfrwng y Gymraeg ac rydym yn ffodus o Dîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg sy’n cynnig cymorth ymarferol a strategol i wneud hynny.
 
“Ond y gwir amdani ydy fod amryw o elusennau yn wynebu cyfnod anodd, a bod arian i farchnata y cynigion hyn yn brin.  Rydym yn mawr obeithio y gwnaiff amryw fanteisio ar y cyfle hwn i gael cymorth ariannol er mwyn sicrhau fod y cyhoedd yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd yna i ddefnyddio’r Gymraeg o fewn eu helusen.”
 
Bydd y gronfa yn cael ei chyhoeddi yn ystod digwyddiad rhwydweithio i elusennau dros y we gan Gomisiynydd y Gymraeg dydd Mercher, 4 Tachwedd. 
 
Mae mwy o wybodaeth am waith Tîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg i’w weld ar y wefan – comisiynyddygymraeg.cymru/hybu.
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau