Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Comisiynydd yn dyfarnu fod penaethiaid ffatri yn Rhydaman wedi ymyrryd â rhyddid gweithwyr i siarad Cymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi dyfarnu fod cwmni Leggett & Platt Automotive wedi ymyrryd â rhyddid gweithwyr i siarad Cymraeg.
 
Cysylltodd dau o weithwyr y ffatri gyda’r Comisiynydd ar ôl iddynt gael cyfarwyddyd gan eu cyflogwyr i beidio â siarad Cymraeg o fewn oriau gwaith yn safle Pullmaflex yn Rhydaman.
 
O dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae gan y Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru, ac mae gan bobl ryddid i ddefnyddio’r Gymraeg gyda’i gilydd. Caiff Comisiynydd y Gymraeg ymchwilio i honiadau o ymyrraeth â’r rhyddid hwnnw.
 
Wedi i’r Comisiynydd benderfynu agor ymchwiliad statudol llawn, derbyniodd gadarnhad gan y cwmni eu bod wedi disgrifio’r Saesneg fel iaith ddymunol y busnes a gofyn i siaradwyr Cymraeg osgoi defnyddio’r Gymraeg gyda’i gilydd o fewn oriau gwaith.
 
Dywedodd y cwmni mai pryderon am iechyd a diogelwch a chreu diwylliant gynhwysol oedd y prif resymau tu ôl i’r penderfyniad.
 
Wedi ystyried yr achos, dyfarnodd y Comisiynydd fod Leggett & Platt Automotive wedi ymyrryd â’r rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg.
 
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts: “Mae nifer o siaradwyr Cymraeg yn gweithio yn y ffatri, ac mae hi’n naturiol eu bod nhw’n defnyddio’r iaith gyda’i gilydd yn y gwaith. Fe wnaeth y cyfarwyddyd achosi iddyn nhw deimlo’n ddig ac yn nerfus o ddefnyddio’r iaith.
 
“Ni wnaeth y cwmni gyflwyno tystiolaeth oedd yn fy argyhoeddi bod unrhyw gyfiawnhad iechyd a diogelwch dros osod gwaharddiad cyffredinol ar ddefnyddio’r Gymraeg; ac nid wyf o’r farn fod gosod gwaharddiad ar ddefnyddio’r Gymraeg yn gydnaws â chreu diwylliant gynhwysol. Yn wir, dangosodd yr ymchwiliad bod cyfarwyddyd y cwmni wedi creu’r effaith groes o ddieithrio siaradwyr Cymraeg.
 
“Mae’n siomedig na all cwmni rhyngwladol yn yr unfed ganrif ar hugain weld rhinweddau gweithlu amrywiol ei hiaith lle caiff yr iaith Gymraeg ei defnyddio yn gwbl naturiol. Er mwyn creu gwir ddiwylliant gynhwysol mae'n hanfodol, yn fy marn i, bod gan gwmni weledigaeth sy’n croesawu, ac wir yn dathlu, amrywiaeth ieithyddol ei gyflogeion.”

 

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad.


 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau