Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu’r cyhoeddiad na fydd Bil y Gymraeg

Dywedodd Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg:
 
“Rwy’n croesawu cyhoeddiad Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol heddiw na fydd yn cyflwyno Bil y Gymraeg
 
“Mae ein gwaith ymchwil yn dangos fod safonau’r Gymraeg wedi gwneud gwahaniaeth i brofiad defnyddwyr, gyda’r gwaith rheoleiddio ydym ni yn ei wneud yn fodd o hyrwyddo defnydd o’r iaith. Mae’n gadarnhaol iawn y byddwn nawr yn gallu parhau gyda'r gwaith o osod safonau ar ragor o sectorau, gan symud ymlaen gyda chyfundrefn sy’n gweithio.
 
“Roedd angen eglurder o ran y ffordd ymlaen, a heddiw rydym ni wedi cael hynny.  Bydd cyfle nawr i’r Comisiynydd newydd osod ei farc, ac adeiladu ar y gwaith sydd wedi ei wneud dros y saith mlynedd diwethaf.”

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau