Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Apwyntio Comisiynydd y Gymraeg newydd

Mae swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn edrych ymlaen at groesawu Aled Roberts i’w swydd newydd fel Comisiynydd y Gymraeg, yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog heddiw.
 
Bydd Aled yn camu i le Meri Huws, y Comisiynydd presennol, pan ddaw tymor ei phenodiad hi i ben ar 31 Mawrth 2019.
 
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws:
 
“Rwy’n croesawu cyhoeddiad y Llywodraeth heddiw fod Aled Roberts wedi ei benodi i’r swydd. Rwyf fi a’m swyddogion yn edrych ymlaen at weithio gydag ef i sicrhau pontio esmwyth wrth i mi drosglwyddo’r awenau ym mis Mawrth.
 
“Mae swydd y Comisiynydd yn un amrywiol a chyffrous, ac mae’n fraint gweithio i gynyddu hawliau pobl i ddefnyddio’r Gymraeg. Pob dymuniad da i Aled wrth iddo baratoi i ymgymryd â’r rôl bwysig hon.”

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau