Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Adroddiad gan Bwyllgor y Cynulliad yn gam ymlaen at ehangu defnydd o'r Gymraeg yn y sector dysgu seiliedig ar waith

​Mewn ymateb i gyhoeddiad yr adroddiad Prentisiaethau yng Nghymru a gyhoeddwyd gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw (14 Chwefror 2018), dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws:

“Rwy'n croesawu'r adroddiad. Ynddo mae’r Pwyllgor yn gwneud argymhellion penodol o ran y Gymraeg, sy’n cyd-fynd â dadleuon ein nodyn briffio ar y pwnc a gyhoeddwyd fis Tachwedd y llynedd.

 "Mae’r adroddiad yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys i sicrhau fod digon o hyfforddwyr i ddiwallu anghenion, ac am osod targed ar gyfer nifer y prentisiaethau cyfrwng Cymraeg.  Mae hefyd yn cyffwrdd ar bwnc arall y gwnaethom ni dynnu eu sylw ato, sef y diffyg data cywir sydd ar gael.
 
"Credwn fod hwn yn gam cadarnhaol tuag at ehangu defnydd y Gymraeg yn y sector dysgu seiliedig ar waith, a datblygu gweithlu medrus dwyieithog yng Nghymru.’’

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau