Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Canlyniadau chwilio cyhoeddiadau

 
Chwilio'n fanylach:

Canlyniadau 1-20 o 980 yn cynlluniau iaith gymraeg

Teitl y ddogfenCategoriDyddiad cyhoeddi
Cynllun iaith Gymraeg Cyngor Tref AmlwchCynlluniau Iaith Gymraeg20/02/2018
Cynllun Iaith Gymraeg yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a CherbydauCynlluniau Iaith Gymraeg10/01/2018
Cynllun Iaith Gymraeg Banc Lloegr 2017Cynlluniau Iaith Gymraeg20/12/2017
Cynllun Iaith Gymraeg: Yr Adran Gwaith a PhensiynauCynlluniau Iaith Gymraeg17/11/2017
Cynlluniau Iaith Gymraeg - Eu paratoi a’u cymeradwyo yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993Cynlluniau Iaith Gymraeg12/10/2017
Cynllun Iaith Gymraeg: Prifysgol GlyndŵrCynlluniau Iaith Gymraeg23/08/2017
Cynllun Iaith Gymraeg Cartrefi NPTCynlluniau Iaith Gymraeg13/07/2017
Cynllun Iaith Gymraeg - Gwasanaeth Gwirfoddol BrenhinolCynlluniau Iaith Gymraeg26/06/2017
Cynllun Iaith Gymraeg - Yr Awdurdod Ymddygiad AriannolCynlluniau Iaith Gymraeg26/06/2017
Ymchwiliad dan adran 17 Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 – 47 Prifysgol CaerdyddCynlluniau Iaith Gymraeg28/04/2017
Adroddiad Sicrwydd 2015-16Cynlluniau Iaith Gymraeg09/11/2016
Cynllun Iaith Gymraeg yr Arolygiaeth GynllunioCynlluniau Iaith Gymraeg19/09/2016
Cynllun Iaith Comisiwn Penodiadau Barnwrol 2016Cynlluniau Iaith Gymraeg31/08/2016
Cynllun Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd a Thribwnlysoedd EMCynlluniau Iaith Gymraeg25/08/2016
Cynllun Iaith Gymraeg – Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a PhlanhigionCynlluniau Iaith Gymraeg07/07/2016
Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i Adroddiad Monitro Blynyddol 2014-15Ymateb y Comisiynydd i Adroddiadau Monitro Cynlluniau Iaith Gymraeg14/06/2016
Adroddiad ymchwiliad adran 17 (Cyf. 42): Ymddiriedolaeth Iechyd Cyhoeddus CymruCynlluniau Iaith Gymraeg08/06/2016
Atodiadau i adroddiad ymchwiliad adran 17 (Cyf. 42): Ymddiriedolaeth Iechyd Cyhoeddus CymruCynlluniau Iaith Gymraeg08/06/2016
Cynllun Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM – Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i Adroddiad Monitro Blynyddol 2014-15Ymateb y Comisiynydd i Adroddiadau Monitro Cynlluniau Iaith Gymraeg20/05/2016
Cynllun Iaith Gymraeg Grŵp y Post Brenhinol – Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i Adroddiad Monitro Blynyddol 2014-15Ymateb y Comisiynydd i Adroddiadau Monitro Cynlluniau Iaith Gymraeg11/04/2016

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau