Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tendrau Comisiynydd y Gymraeg

Dŵr
 
CYG025: Gwasanaeth cynnal a chefnogi Systemau Gwybodaeth Electroneg
 
Nod y Comisiynydd yw penodi cylenwr i gynnal y systemau gwasanaeth gwybodaeth electroneg cyfredol, a'i datblygu ymhellach yn nôl y gofyn.  Yn fras:
 
  • cynnal y system bresennol
  • sicrhau argaeledd y system
  • delio gyda toriadau argaeledd gwasanaeth
  • datblygu'r system yn unol â gofynion y dyfodol
  • darparu modd o ail-osod y system os digwydd trychineb
 
Gweler y dogfennaeth am fanylion pellach:
 
 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau yw 12:00 ar 29/06/2018.
 
Y terfyn amser ar gyfer derbyn cwestiynnau ac ymholiadau yw 22/06/2018.

 
 
 
 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau