Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tendrau Comisiynydd y Gymraeg

Dŵr
 
D180112: Ymchwil Dangosyddion Defnydd Gwasanaethau Cymraeg
 
Dymuna’r Comisiynydd gomisiynu cyflenwr allanol i’w gynghori ynghylch y fethodoleg orau i gasglu gwaelodlin genedlaethol o ddefnydd gwirioneddol gwasanaethau Cymraeg a’i holrhain at y dyfodol. Rhagwelir mai prif allbwn y prosiect hwn fydd sefydlu rhestr awdurdodol o ddangosyddion y gallasai’r Comisiynydd ystyried eu rhannu â sefydliadau i’w defnyddio’n sail i fesur defnydd gwasanaethau Cymraeg dros amser.
 
Mae manylion llawn y gwaith, a gwybodaeth ynghylch sut i ymgeisio, yn y dogfennau isod ac ar wefan GwerthwchiGymru.
 
 
Noder mai’r dyddiad olaf ar gyfer derbyn ymholiadau gan ymgeiswyr yw 26 Ionawr 2018. Dylid cyflwyno ceisiadau drwy e-bost i eleri.james@comisiynyddygymraeg.cymru erbyn 16.00 ar 2 Chwefror 2018.
 
 
 
 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau