Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tendrau Comisiynydd y Gymraeg

Dŵr
 
CYG027: Gwasanaeth Cyfieithu Testun ar gyfer Comisiynydd y Gymraeg
 
Dymuna’r Comisiynydd sefydlu cytundeb fframwaith ar gyfer gwasanaethau cyfieithu testun o’r radd flaenaf ar alw i’r Comisiynydd. Bydd y darparwyr hyn yn cyfieithu testun o’r Gymraeg i’r Saesneg yn bennaf, er y bydd achlysuron prin yn codi pryd y bydd galw am gyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg.
 
NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=96182 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.
 
Mae'r hysbysiad ar gyfer y contract yma wedi ei gyhoeddi yn y Gymraeg yn unig. Mae'r cytundeb fframwaith ar gyfer gwasanaethau cyfieithu Cymraeg : Saesneg, o'r herwydd mae'r gallu yn y Gymraeg yn hanfodol i gyflawniad y contract.
(WA Ref:96182)

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau yw 12pm ar 31 Hydref 2019.
 
 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau