Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tendrau Comisiynydd y Gymraeg

Dŵr
D20190814: Arolygu’r safonau’n ymwneud â derbyn ymwelwyr i adeiladau’r corff, peiriannau hunanwasanaeth ac arwyddion a arddangosir gan gorff
Mae’r Comisiynydd yn dymuno comisiynu arolwg fydd yn asesu i ba raddau y mae sampl o sefydliadau cyhoeddus yn cydymffurfio â dyletswyddau ieithyddol statudol sy’n ymwneud ag

(i) derbyn ymwelwyr i adeiladau’r corff;
(ii) peiriannau hunanwasanaeth; a
(iii) arwyddion a arddangosir gan gorff.
Gweler y ddogfennaeth am fanylion pellach:
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau yw 12pm ar 4 Hydref 2019.
Y terfyn amser ar gyfer derbyn cwestiynau ac ymholiadau yw 30 Medi 2019.
 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau