Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tendrau Comisiynydd y Gymraeg

Dŵr
 
CYG023: Fframwaith Ddylunio ar gyfer Comisiynydd y Gymraeg
 
Dymuna Comisiynydd y Gymraeg benodi cwmnïau ar gyfer eu Fframwaith Ddylunio, fyddai’n dechrau 13 Tachwedd 2017.  Bydd y contract am gyfnod o 2 mlynedd, gyda’r opsiwn i ymestyn hyd at flwyddyn. Y nod fyddai i ddatblygu brand Comisiynydd y Gymraeg trwy ddylunio ystod eang o ddeunyddiau a chyhoeddiadau yn ôl y gofyn. 
 
Llythyr Gwahodd
 
Y terfyn amser ar gyfer derbyn y ceisiadau yw 12:00pm ar 26 Hydref 2017.
 
Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu angen eglurhad ar fater sy’n berthnasol i’r tendr neu’r dogfennau, anfonwch e-bost at tendro@comisiynyddygymraeg.cymru erbyn 12pm ar 19 Hydref 2017
 
 
CYG024: Gwasanaeth Archwilio Mewnol
 
Dymuna Comisiynydd y Gymraeg benodi cyflenwr i gynnal gwasanaeth archwilio mewnol i ddechrau ar 1 Ebrill 2018.  Bydd y contract am gyfnod o 3 mlynedd, gyda’r opsiwn i ymestyn hyd at 2 flynedd.  Prif amcan y gwasanaeth archwilio mewnol yw adolygu ac arfarnu pa mor ddigonol, dibynadwy ac effeithiol yw’r gweithdrefnau a phrosesau rheoli risg, rheolaeth fewnol a llywodraethiant o fewn Comisiynydd y Gymraeg.
 
 
Y terfyn amser ar gyfer derbyn y dyfynbrisiau yw 12:00pm ar 20 Hydref 2017.
 
Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu angen eglurhad ar fater sy’n berthnasol i’r tendr neu’r dogfennau, anfonwch e-bost at tendro@comisiynyddygymraeg.cymru erbyn 12pm ar 13 Hydref 2017.
 
 
 

 
 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau