Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tendrau Comisiynydd y Gymraeg

Dŵr
 
CYG D20171106: Cynnal sesiynau cysgodi defnyddwyr gwasanaethau Cymraeg
 
Mae Comisiynydd y Gymraeg yn awyddus i benodi darparwr i gynnal pedair sesiwn ‘cysgodi defnyddwyr’ er mwyn gwella’i dealltwriaeth o brofiadau ac anghenion defnyddwyr gwasanaethau Cymraeg sefydliadau cyhoeddus. Bydd angen cynnal pedair sesiwn mewn lleoliadau amrywiol, gyda nifer o gyfranogwyr y bydd y darparwr wedi eu recriwtio. Dylid arsylwi a chofnodi ymddygiad y cyfranogwyr wrth iddynt gyflawni senarios / tasgau sy'n adlewyrchu'r profiad o gael gwasanaeth gan sefydliadau cyhoeddus, a'u holi am y profiad a chofnodi eu sylwadau, ac yna darparu cofnod i'r Comisiynydd.
 
Mae manylion llawn y gwaith, a gwybodaeth ynghylch sut i ymgeisio, yn y dogfennau isod, ac ar wefan GwerthwchiGymru.
 
Dylid cyflwyno ceisiadau drwy e-bost i guto.dafydd@comisiynyddygymraeg.cymru erbyn 17:00 ar 27/11/2017.
 
 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau