Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Swyddi

 
Swyddog Hybu a Hwyluso  
Cyflog: £29,100 - £34,750
Contract: Cyfnod mamolaeth: 9-12 mis.  Croesawir ceisiadau am secondiad.
Lleoliad: Caerdydd, Caernarfon, Rhuthun neu Gaerfyrddin
Dyddiad cau: 12.00 canol dydd, 27 Mehefin 2017
 
Aelod o Bwyllgor Archwilio a Risg Comisiynydd y Gymraeg
Mae gan Gomisiynydd y Gymraeg Bwyllgor Archwilio a Risg sydd yn chwarae rhan allweddol yn llywodraethiant y sefydliad. Penodir aelodau am dymor o dair blynedd. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn aelod, ac â'r profiad naill ai o archwilio ariannol neu o risg corfforaethol, byddai’r Comisiynydd yn falch o glywed gennych.

Gellid dod o hyd i gylch gorchwyl y Pwyllgor yma. Dylid mynegi diddordeb yn y lle cyntaf drwy e-bostio swyddi@comisiynyddygymraeg.cymru. Os am sgwrs anffurfiol ynglŷn ag aelodaeth y Pwyllgor Archwilio a Risg, gellir cysylltu â’r Uwch Swyddog Cyllid ac Adnoddau ar 0845 6033 221.

 

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau