Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hygyrchedd

 

Mae Comisiynydd y Gymraeg (y Comisiynydd) am i’r wefan fod mor hygyrch â phosibl ac fe fydd yn cydymffurfio o leiaf â’r lefel hygyrchedd A-ddwbl fel y pennwyd gan Fenter Hygyrchedd y We. Mae hyn hefyd yn golygu y byddwn yn gweithredu sawl pwynt gwirio Blaenoriaeth 3 sy'n angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y wefan yn cydymffurfio â’r safon "AAA".

Mae canllawiau Menter Hygyrchedd y We hefyd yn sail i safonau’r RNIB a'i ymgyrch "See it right".

Mae’r Comisiynydd yn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010 ac mae ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol i’w ganfod ar y wefan. 

Gellir cysylltu â’r Comisiynydd i roi adborth fel y gellir parhau i wneud y wefan hon yn fwy hygyrch.

Nodweddion hygyrchedd

• Ysgrifennir dolenni i wneud synnwyr o'u darllen allan o gyd-destun• Mae gan bob delwedd yn y wefan hon ddisgrifiad testun cyfatebol
• Defnyddiwyd taflenni arddull rhaeadrol ar gyfer y cynllun a’r cyflwyniad
• Lluniwyd pob tudalen fel bod modd ei darllen heb daflenni arddull
• Mae'r wefan hon yn defnyddio meintiau ffont perthynol er mwyn galluogi'r defnyddiwr i nodi "maint testun" mewn rhaglenni pori sy'n defnyddio sgrin
• Mae pob ffurflen yn defnyddio dilyniant Tab rhesymegol
• Mae labeli wedi eu cysylltu â meysydd mewn ffurflenni HTML
• Mae map o'r wefan wedi ei gynnwys er mwyn darparu gwybodaeth am gynllun cyffredinol y wefan
• Mae llwybrau bysellfwrdd byr wedi eu darparu er mwyn cynorthwyo gwe-lywio (gweler isod)

Llwybrau bysellfwrdd byr

Er mwyn gwella hygyrchedd i ddefnyddwyr nad ydynt yn defnyddio llygoden, rydym wedi integreiddio llwybrau bysellfwrdd byr i'n gwefan. Mae'r rhain yn cynnwys:
c – Neidio i’r prif gynnwys
1 – Hafan
3 – Map o'r wefan
S – Chwilio

Er mwyn defnyddio'r bysellau hygyrchedd hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau isod:

Windows: gwasgwch 'Alt' + 'Bysell Hygyrchedd' ( + 'Return' ar gyfer Internet Explorer).
Apple Mac: gwasgwch 'Control' + 'Bysell Hygyrchedd'.

Rhaglenni pori

Mae’r porwyr canlynol wedi eu profi ar gyfer eu cydweddoldeb:
• Microsoft - Internet Explorer
• Mozilla - Firefox
• Apple – Safari
• Google ChromeOpera

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau