Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hawlfraint

Eiddo deallusol a © Hawlfraint Comisiynydd y Gymraeg 2019

Dylai unrhyw un sydd am gopïo neu ddefnyddio logo’r Comisiynydd sicrhau ei fod yn cael sêl bendith perchennog yr hawlfraint ymlaen llaw. Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio logo’r Comisiynydd at y Comisiynydd. Mae’r wybodaeth gysylltu berthnasol i’w chael ar waelod y dudalen.

Diogelir y deunydd a ddangosir ar y wefan hon o dan hawlfraint y Comisiynydd oni nodir fel arall. Gellir atgynhyrchu'r deunydd a ddiogelir gan Hawlfraint y Comisiynydd am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng cyn belled â’i fod yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

Pan gaiff unrhyw eitemau Hawlfraint y Comisiynydd ar y wefan hon eu hailgyhoeddi neu eu copïo i eraill, mae'n rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint.

Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan Hawlfraint y Comisiynydd yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan hon a nodir fel deunydd hawlfraint trydydd parti. Mae’n rhaid cael awdurdod i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.

Dylai defnyddiwr gysylltu â’r Comisiynydd os yw’n dymuno rhoi dolenni uniongyrchol i dudalennau ar wefan y Comisiynydd drwy ddilyn y ddolen 'Cysylltu' ar waelod y dudalen.

Nid yw’r Comisiynydd yn gwrthwynebu i ddefnyddiwr gysylltu'n uniongyrchol â'r wybodaeth a ddangosir ar y wefan. Nid yw’r Comisiynydd yn caniatáu i dudalennau’r wefan gael eu llwytho i fframiau ar wefan defnyddiwr; mae'n rhaid i dudalennau’r Comisiynydd lwytho i ffenestr gyfan y defnyddiwr.
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau