Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
14.6.2019
RT @DwrCymru: Cyfarfod buddiol gyda’r @ComyGymraeg newydd i’w ddiweddaru ar ein gwasanaethau Cymraeg. Diolch am eich amser. Productive mee…
View
14.6.2019
@ChrisFOODGASM Helo Chris! Isio anfon neges breifat atat ti. Fedri di ddilyn ni plis?
View
14.6.2019
RT @GofCymdeithasol: Ydych chi’n adnabod gweithiwr gofal sydd yn gwneud gwahaniaeth i’r unigolion maent yn gofalu amdanynt drwy ddarparu go…
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau