Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
18.3.2019
RT @learncymraeg: Mae gyda ni sianel YouTube newydd sbon! Can you help us spread the word and encourage more to subscribe to our #YouTube c…
View
18.3.2019
RT @Cymraeg: Cynllun Trochi - Yn cael mwy o blant mewn i addysg cyfrwng Cymraeg It's never to late to think about Welsh-medium education f…
View
18.3.2019
RT @dyddyfodoldi: Dyddiad Cau Dydd Mercher yr 20fed! https://t.co/W8yPWUSOf0 @SCGLlM @colegcymraeg https://t.co/TrfHHvUmgT
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau