Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
22.2.2019
@AledapDafydd @Eluned_Morgan Mae @CBroMorgannwg wedi datblygu arfer dda wrth ymateb i'r cyhoedd yn Gymraeg… https://t.co/MqGfmqsIyK
View
22.2.2019
RT @WCVACymru: Mae’r rhestr lawn o ddigwyddiadau a gweithdai bellach ar gael ar gyfer #gofod3 eleni, ewch ati i gadw’ch lle nawr – fe fydda…
View
22.2.2019
RT @BBCCymruFyw: Rheolwyr yn dweud wrth staff i beidio â siarad Cymraeg o flaen y cleifion https://t.co/cvdiC0NRCW
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau