Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
24.6.2019
RT @robbarnett1: My two children went to welsh schools my wife and I are non welsh speakers my daughter is now a teacher in a welsh school…
View
24.6.2019
RT @AledRoberts2016: Sesiwn diddorol bore 'ma yn cyflwyno tystiolaeth i gynrychiolwyr senedd-dai Prydain ac Iwerddon yng Nghaerdydd o safbw…
View
24.6.2019
Gwych gweld @DafDu yn gwisgo cortyn gwddf #iaithgwaith Os hoffech chi gortyn #iaithgwaith Cofiwch gysylltu gyda n… https://t.co/GgEbhCP5V4
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau