Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
21.10.2018
Heddiw rydym yn nodi ei bod hi'n 25 mlynedd ers Deddf Iaith 1993. Roedd y ddeddf yn rhoi hawliau i bobl ddefnyddio'… https://t.co/UaHDtWEIrh
View
19.10.2018
RT @CCHamadryad: Bore bendibwmerang yn @YsgolHamadryad Llongyfarchiadau gwresog i’n Comisiynwyr newydd a diolch enfawr i’n Comisiynwyr cynt…
View
19.10.2018
Diolch i blant @YsgolHamadryad am sôn am eu cynllun comisiynwyr bach, i annog mwy o blant i siarad Cymraeg. Mi wnae… https://t.co/ddeVL9J3KI
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau