Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
2.6.2017
Wal graffiti yn dangos pa swyddi mae plant Cymru yn dymuno eu gwneud yn y dyfodol #IaithGwaith #Urdd #cy https://t.co/wGlH5v3KFB
View
2.6.2017
Comisiynydd y Gymraeg gyda'r @ewc_cga yn trafod pwysigrwydd y Gymraeg o fewn y gweithlu addysg #cy #urdd2017… https://t.co/vo1JvBvUDL
View
2.6.2017
Hybu'r Gymraeg yw un o amcanion Alun Elidir wrth gyflwyno @Ffermio ar @S4C #iaithgwaith #cy https://t.co/2lsinvXNUN
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau