Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
19.4.2018
I gynyddu defnydd gwasanaethau #Cymraeg rhaid iddynt fod yn "hawdd,amserol, deniadol a chymdeithasol" @jeremyevas @LlywodraethCym #gwyliaith
View
13.4.2018
RT @Cymraegforkids: Gyda dros 65,000 o blant mewn ysgolion cynradd cyfrwng #Cymraeg neu ddwyieithog yng Nghymru, pam mae rhieni yn ystyried…
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau