Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
21.8.2017
Sgwrs am bwysigrwydd y Gymraeg o fewn gwasanaethau iechyd meddwl ar #danyrwyneb @BBCRadioCymru 6pm heno @gwefanmeddwl @MindCymru #cy
View
17.8.2017
Swydd wag gyda'r Comisiynydd. Swyddog Cefnogi Cyllid ac Adnoddau https://t.co/kyN8BTG4Um #cy #swyddi
View
9.8.2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i’r Papur Gwyn gafodd ei gyhoeddi heddiw ar Faes yr Eisteddfod – https://t.co/RieNHULsUz #Cy
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau