Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
16.11.2015
@MICasnewydd @friarswalk Diolch am rannu. Gellir archebu nwyddau Iaith Gwaith yma: https://t.co/jtushjtnpx #cy
View
3.11.2015
Angen gwella’r defnydd o’r Gymraeg mewn etholiadau, medd Comisiynydd y Gymraeg https://t.co/tyi1Pkquz0 #cy
View
2.11.2015
2 swydd wag gyda'r Comisiynydd: Swyddog Polisi ac Ymchwil (9 mis) a Swyddog Hybu a Hwyluso (cyfnod mamolaeth) https://t.co/KkPLYsCiF4 #cy
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau