Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
  • Gosod safonau'r Gymraeg ar sefydliadau iechyd14.12.2018Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi rhoi hysbysiad i fyrddau iechyd, cynghorau iechyd cymuned ac ymddiriedolaethau’r GIG yng Nghymru yn nodi pa rai o safonau’r Gymraeg fydd disgwyl iddynt gydymffurfio â nhw ac erbyn pa bryd.Mwy
  • Codi’r llen ar brofiad carcharorion sy’n siarad Cymraeg03.12.2018Mae carcharorion yn aml yn osgoi defnyddio’r Gymraeg neu ofyn am wasanaeth Cymraeg yn y carchar rhag ofn gwneud eu bywyd yn anodd yn y carchar. Dyna un o ganfyddiadau adroddiad newydd gan Gomisiynydd y Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw.Mwy
  • Apwyntio Comisiynydd y Gymraeg newydd27.11.2018Mae swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn edrych ymlaen at groesawu Aled Roberts i’w swydd newydd fel Comisiynydd y Gymraeg.Mwy
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
16.12.2018
Diolch @Portmeirion am frandio Cymraeg gwych! 3 cynnyrch doeth sy'n rhif 16 yn ein #calendradfent #gwin #jam #picl… https://t.co/HJa8b7s2g1
View
15.12.2018
Gall ddefnyddio’r Gymraeg bod yn fêl ar fysedd eich cyflogwr neu sefydliad, er mwyn atynnu cwsmeriaid. Y tu ôl i ri… https://t.co/eTV9MfgYt3
View
14.12.2018
Hoffi Coffi? Dyna sydd tu ôl i rif 14 yn ein #calendradfent #coffi @PobladoCoffi / Wake up and smell the coffee, e… https://t.co/tEFrCiedbX
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau