Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
30.3.2017
Heno bydd Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg, yn cyflwyno gwobr Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn yng ngwobrau blynyddol @DyfedPowys #cy
View
13.3.2017
Ystafell lawn o gynrychiolwyr o sefydliadau'n trafod cydymffurfio â safonau'r Gymraeg #hawliau #caerdydd #cy https://t.co/BiAKcs0awg
View
6.3.2017
Rydym yn recriwtio ar gyfer swydd Swyddog Gosod Safonau (contract parhaol) https://t.co/kyN8BTG4Um #cy
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau