Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
9.10.2015
Cwestiynau am ddylunio'n ddwyieithog? Mae gennym ganllaw perthnasol. http://t.co/DSo1upBCcc #cy
View
9.10.2015
Fideo yn dangos gweledigaeth Meri Huws @ComyGymraeg am yr iaith http://t.co/CDT1VNeYDx #cy
View
8.10.2015
Cyfieithu bwydlen, darn o wefan neu daflen? Gwasanaeth prawfddarllen am ddim i fusnes neu elusen http://t.co/FYnAeEWBgi #cy
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau