Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cysylltu â'r Comisiynydd

 

Ffôn: 0345 6033 221

E-bost: post@comisiynyddygymraeg.cymru

Comisiynydd y Gymraeg
Siambrau'r Farchnad
5–7 Heol Eglwys Fair
Caerdydd CF10 1AT

Cysylltu drwy ffurflen ar-lein

Mae modd anfon ymholiad at y Comisiynydd drwy lenwi’r ffurflen isod. Bydd y neges yn cael ei throsglwyddo i’r swyddog perthnasol.

Dylai cwynion am fethiant sefydliadau i gydymffurfio â safon neu gynllun iaith Gymraeg gael eu gwneud trwy'r ffurflen cwyno (dolen ar y dde).

 

 Dolenni

 
Enw
E-bost *
Sylwadau
Mewnbynnwch y nodau a ddangosir uchod *Methu â darllen y testun? Cliciwch 'Ailosod’ i gael testun arall. Os byddwch yn parhau i gael problemau, ffoniwch 0345 6033 221 a gallwn eich darparu gyda chod dros y ffôn.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau