Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Isadeiledd iaith

 

Mae Comisiynydd  y Gymraeg yn gyfrifol am gydgysylltu datblygiadau isadeiledd y Gymraeg ac yn benodol am gydgysylltu’r maes terminoleg ac enwau lleoedd ac am ddatblygu’r diwydiant cyfieithu. Gwneir hyn drwy lunio a lledaenu canllawiau ac arferion da a thrwy feithrin cysylltiadau a rhwydweithiau strategol.

Yn yr adran hon ceir gwybodaeth a chyngor am wahanol agweddau ar isadeiledd y Gymraeg gan gynnwys:

  •  arfer da wrth gomisiynu gwaith cyfieithu ac wrth ddrafftio dogfennau dwyieithog
  • gwybodaeth am adnoddau defnyddiol ym maes termau a geiriaduron
  • gwybodaeth am gyfrifoldeb penodol y Comisiynydd i argymell ffurfiau safonol enwau lleoedd a gwasanaeth ymgynghorol y Comisiynydd yn y maes hwn
  • cyngor ac arfer da ynghylch sut mae defnyddio’r Gymraeg ym myd technoleg.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau