Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Enwau lleoedd

 
Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gyfrifol am ddarparu cyngor ar ffurfiau safonol enwau lleoedd.

Gall y Comisiynydd gynnig cyngor i unigolion a sefydliadau o bob math, ac mae wedi cynnull Panel Safoni Enwau Lleoedd i gynnig cyngor arbenigol ac argymhellion yn y maes hwn. Wrth lunio'i argymhellion bydd y panel yn ystyried ystyr, hanes a tharddiad yr enwau lleoedd a’r defnydd a wneir ohonynt. Bydd hefyd yn defnyddio canllawiau safoni penodol.

I ganfod beth yw ffurf safonol enw lle ebostiwch post@comisiynyddygymraeg.cymru.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau