Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Beth yw safonau'r Gymraeg?

Rydym yn gosod dyletswyddau iaith ar sefydliadau yng Nghymru. Mae'n rhaid i sefydliadau ddilyn safonau'r Gymraeg neu gynlluniau iaith. Mae’r dyletswyddau hyn yn egluro sut mae disgwyl i sefydliadau yng Nghymru ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle, a chyda’r cyhoedd.
 
Fe gafodd y Safonau'r Gymraeg eu creu oherwydd mesur gafodd ei basio gan Gynulliad Cymru yn 2011, Mesur y Gymraeg (Cymru).

Pwrpas Safonau'r Gymraeg yw:
 
  • ei gwneud hi’n eglur i sefydliadau beth yw eu dyletswyddau o ran y Gymraeg
  • ei gwneud hi’n fwy eglur i siaradwyr Cymraeg pa wasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg
  • sicrhau mwy o gysondeb o ran gwasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd
Rydym yn dilyn proses er mwyn gosod safonau ar sefydliadau. Os hoffech wybod mwy am hyn, darllenwch yma.

Pwy sy’n gorfod dilyn y Safonau?

Mae sefydliadau yng Nghymru yn gorfod dilyn rhestr o dyletswyddau iaith i hybu'r Gymraeg yn y gweithle. Mae’r sefydliadau sy'n dilyn y safonau iaith wedi eu dosbarthu i adrannau gwahanol, ac wedi derbyn y dyletswyddau iaith ar wahanol adegau. Os hoffech weld rhestr o ba sefydliadau sy’n dilyn y Safonau, darllenwch yma.

Pa wasanaethau Cymraeg ddylwn ei dderbyn?

Nod y dyletswyddau iaith yw sicrhau na ddylai sefydliadau yng Nghymru drin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Yn ôl y Safonau, dylai’r sefydliad hybu’r Gymraeg hefyd, gan geisio gwneud y Gymraeg yn iaith sy’n fyw yng ngweinyddiaeth y sefydliad, sy’n amlwg i’r cyhoedd.

Os ydych chi’n derbyn gwasanaeth gan sefydliad yng Nghymru, dylech allu derbyn eich gohebiaeth yn y Gymraeg. Wrth ffonio sefydliad, dylai’r derbynnydd ateb eich galwad yn ddwyieithog. Os ydych chi wedi gwneud ymholiad neu gwyn i sefydliad, a’ch bod wedi gwneud hynny yn Gymraeg, ni ddylai eich defnydd iaith olygu unrhyw oedi. Dylai’r sefydliad weithredu polisïau a chadw cofnodion yn Gymraeg hefyd, os hoffech weld rhestr o’r safonau, cliciwch yma.

Sut ydyn ni’n rhoi gwybod i sefydliadau am y dyletswyddau iaith?

Wrth osod safonau ar sefydliad, rydym yn anfon dogfen sy’n rhestru’r dyletswyddau iaith rhaid iddynt eu dilyn, enw’r ddogfen hwn ydy ‘Hysbysiad cydymffurfio’. Mae’n rhaid i bob sefydliad dderbyn chwe mis o rybudd  cyn i’r dyletswyddau gael eu gosod arnynt. Mae pob sefydliad yn derbyn dyletswyddau iaith sydd wedi eu teilwra yn arbennig ar eu cyfer nhw.
 

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau