Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Hysbysiadau cydymffurfio


Hysbysiad cydymffurfio yw hysbysiad a roddir i sefydliadau gan Gomisiynydd y Gymraeg sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt gydymffurfio ag un neu fwy o safonau. Bydd yr hysbysiad cydymffurfio yn datgan y diwrnod (neu’r diwrnodau) gosod ar gyfer pob safon a bennir ynddo.

Ystyr ‘diwrnod gosod’ yw’r diwrnod y mae’n ofynnol i sefydliad gydymffurfio â’r safon, neu y diwrnod y mae’n ofynnol i sefydliad gydymffurfio â’r safon mewn modd penodol. Rhaid i’r diwrnod gosod, neu’r cynharaf o’r diwrnodau gosod a roddir mewn hysbysiad cydymffurfio, ddod chwe mis ar ôl y diwrnod y rhoddir yr hysbysiad.

Bydd y Comisiynydd yn ymgynghori â sefydliad cyn rhoi hysbysiad cydymffurfio iddo.

Dim ond os bydd y Comisiynydd yn rhoi hysbysiad cydymffurfio i sefydliad, a bod yr hysbysiad hwnnw’n ei gwneud hi’n ofynnol i’r sefydliad gydymffurfio â safon, y bydd y ddyletswydd honno mewn grym.

Gweithdrefn Herio ac Apelio: Hysbysiadau Cydymffurfio

Gellir chwilio am gopïau’r holl hysbysiadau cydymffurfio a roddwyd gan y Comisiynydd o dan adran 44 y Mesur drwy glicio ar y ddolen isod: 

 

Hysbysiadau cydymffurfio

​B

​-

​Ch

​-

D

​-

​Dd

​-

​E

​-

​F

​-

​Ff

​-

​H

​-

​I

-

 

​​J

-​

L​

-​

​M

 -

 

R

-

Rh

-

W

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau