Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Gwybodaeth i Sefydliadau

Gweledigaeth Comisiynydd y Gymraeg yw
 
“Cymru lle gall pobl ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd”
 
Mae Comisiynydd y Gymraeg yn sicrhau hawliau i'r Gymraeg mewn sawl modd.
 
  • Mae gan y cyhoedd yng Nghymru hawl i ddefnyddio'r Gymraeg heb rwystr. Os oes rhywun yn rhwystro rhyddid unigolyn i siarad Cymraeg, gall y Comisiynydd ymchwilio.
  • Mae’n rhaid i sefydliadau sector gyhoeddus yng Nghymru ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd yn Gymraeg. Gall hynny fod o dan safonau’r Gymraeg neu gynlluniau iaith Gymraeg, yn dibynnu ar y sefydliad dan sylw. Bydd busnesau ac elusennau yn gallu gweithio ar ddatblygu eu gwasanaethau Cymraeg ar sail wirfoddol.
    • Mae mwy o wybodaeth am ein cynlluniau â busnesau ac elusennau yma.
 
 
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau