Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Herio ac Apelio

Ar ôl i sefydliad dderbyn hysbysiad cydymffurfio, gall herio’r gofyniad i gydymffurfio â safon os nad yw’n cytuno ei fod yn ofyniad rhesymol a chymesur.
 
Gall wneud hynny unai cyn neu ar ôl i’r diwrnod gosod ar gyfer y safon dan sylw ddod yn weithredol. Gallwch weld mwy o wybodaeth am y broses yn y Weithdrefn Herio ac Apelio yma.
 
Yn dilyn hynny, os nad yw sefydliad yn cytuno â’r Comisiynydd bod gofyniad i gydymffurfio â safon yn rhesymol a chymesur, gall apelio i Dribiwnlys y Gymraeg  i ddyfarnu ar y mater. Gallwch ddysgu rhagor am hyn yma.
 

Os ydych chi eisiau herio dyletswyddau rydych yn eu gweithredu ar hyn o bryd, cliciwch yma.

Os ydych chi eisiau herio dyletswyddau, nad ydych chi eto’n eu gweithredu, cliciwch yma.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau