Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Hawl achwynydd i apelio

 

Sefydlwyd Tribiwnlys y Gymraeg (y Tribiwnlys) gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 i ddelio ag apelau a cheisiadau am adolygiad o rai o benderfyniadau Comisiynydd y Gymraeg.
 
Gall achwynydd ond cyflwyno apêl i’r Tribiwnlys:

  • os yw’r achwynydd wedi cyflwyno cwyn ddilys i’r Comisiynydd; ac
  • os yw’r Comisiynydd wedi cynnal ymchwiliad i’r methiant honedig i gydymffurfio â safon; ac
  • os yw’r achwynydd yn anfodlon â dyfarniad y Comisiynydd nad yw’r sefydliad wedi methu a chydymffurfio â safon.
Cyflwyno apêl
Fel arfer, rhaid i achwynydd gyflwyno apêl i’r Tribiwnlys cyn pen 28 diwrnod o gyhoeddi dyfarniad y Comisiynydd a chyflwyno hysbysiad penderfynu i’r sefydliad. Gall y Tribiwnlys naill ai gadarnhau neu ddiddymu dyfarniad y Comisiynydd.
 
Uchel Lys
Os yw’r achwynydd neu’r Comisiynydd o’r farn fod y Tribiwnlys wedi gwneud camgymeriad ar bwynt cyfreithiol, gall apelio i’r Uchel Lys. Gall yr Uchel Lys naill ai gadarnhau penderfyniad y Tribiwnlys neu osod ei benderfyniad o’r neilltu. Os bydd yn gosod penderfyniad y Tribiwnlys o’r neilltu, rhaid iddo naill ai anfon yr achos yn ôl i’r Tribiwnlys i’w ailystyried neu ail-wneud y penderfyniad.
 
 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau