Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Gorfodi'r Safonau

Cwynion

Mae gan bobl hawl i:

  • wneud cwyn (dan adran 93 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011) am sefydliad yn methu â chydymffurfio â safonau’r Gymraeg
  • gwneud cwyn (dan adran 18 Deddf yr Iaith Gymraeg 1993) am sefydliad yn methu â chydymffurfio â’i gynllun iaith Gymraeg
  • gwneud cais i’r Comisiynydd ddyfarnu ar honiad o ymyrryd â’r rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg, dan adran 111 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Mae’r ffurflen gwyno yma .

Ymchwiliadau

Gall y Comisiynydd gynnal ymchwiliadau i mewn ymateb i’r gwynion. Gall hefyd gynnal ymchwiliadau i fethiannau posib i gydymffurfio â safonau neu gynlluniau iaith heb dderbyn cwyn.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch sut y bydd y Comisiynydd yn delio â chwynion, a sut y bydd yn cynnal unrhyw ymchwiliadau, ar y tudalennau hyn:

Mae’r Comisiynydd yn cynnal cofrestr camau gorfodi, sy’n cynnwys manylion pob ymchwiliad, yma. Gallwch weld y gofrestr yma.

Tribiwnlys y Gymraeg

Gall sefydliadau ac achwynwyr gyflwyno cais neu apêl i Dribiwnlys y Gymraeg ynghylch penderfyniadau penodol gan y Comisiynydd sy’n ymwneud â chwynion ac ymchwiliadau safonau. Mae mwy o wybodaeth ar wefan y Tribiwnlys.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau