Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Adroddiadau Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg

 
Beth yw adroddiadau sicrwydd? 
 
Rydym yn cyhoeddi adroddiad sicrwydd  bob blwyddyn, er mwyn dangos sut mae sefydliadau’n perfformio a beth yw profiadau defnyddwyr. Mae’r adroddiad yn seiliedig ar dystiolaeth amrywiol, gan gynnwys:
 
  • monitro: arolygon profiad defnyddwyr, gwirio adroddiadau blynyddol a chofnodion, ac astudiaethau thematig
  • ymgysylltu â’r cyhoedd: grwpiau trafod, arolwg barn, sesiynau cysgodi defnyddwyr
  • ymwneud â sefydliadau: cyfarfodydd, gweithdai, proses gosod safonau, cwynion ac ymchwiliadau.

Hawlio Cyfleoedd – adroddiad sicrwydd 2018-19 

 

Bwriad yr adroddiad yw ysgogi sefydliadau i:

  • sicrhau bod eu darpariaeth yn gwarantu hawliau defnyddwyr i dderbyn gwasanaethau Cymraeg
  • cynyddu defnydd pobl o’r gwasanaethau hynny.

Rydym yn awgrymu camau gweithredu ymarferol mewn 3 maes:

  • trefniadau mewnol cadarn i sicrhau cydymffurfiaeth: gwirio gwasanaethau, rheoli perfformiad, defnyddio cwynion ac adborth, ac arweiniad strategol a chefnogaeth weithredol
  • cynyddu capasiti’r gweithlu er mwyn gwella’r ddarpariaeth: recriwtio mwy o staff sy’n gallu darparu gwasanaeth Cymraeg, codi ymwybyddiaeth a hyfforddi staff presennol, a threfnu staff yn glyfar
  • cymell pobl i ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg: cynnig gwasanaethau’n ddiofyn neu’n rhagweithiol, defnyddio iaith glir, hyrwyddo, a chasglu data.
Mae modd i chi ddarllen ein hadroddiadau sicrwydd blaenorol isod:
 
 
CymraegHawlio cyfleoedd - Adroddiad Sicrwydd 2018-1902/08/2019
Hawlio cyfleoedd - Adroddiad Sicrwydd 2018-19
pdfLawrlwytho

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau