Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Adroddiadau Etholiadau Comisiynydd y Gymraeg

 

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynwyr Heddlu a Throsedd 2016

Nod y Comisiynydd yw hybu a hwyluso defnydd o’r iaith Gymraeg a’i gwneud yn haws i bobl ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd.

Cred y Comisiynydd  bod pleidleisio a chymryd rhan mewn etholiadau yn un o hawliau sylfaenol dinasyddion. Bwriad cyhoeddi’r adroddiad hwn yw rhoi cymorth i sefydliadau sydd yn ymwneud â threfniadau a gweinyddu etholiadau yng Nghymru i ddeall beth yw realiti profiad siaradwyr Cymraeg wrth iddynt geisio ymwneud â’r broses etholiadol.

Yn dilyn cyhoeddi Adroddiad Etholiad Cyffredinol 2015, penderfynodd y Comisiynydd gynnal arolwg pellach yn ystod Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynwyr Heddlu a Throsedd 2016. Mae’r adroddiad diweddaraf hwn yn dod i’r casgliad bod defnydd o’r Gymraeg mewn trefniadau etholiad wedi gwella ers Etholiad Cyffredinol 2015. Er hynny, dywed y Comisiynydd bod lle i wella o hyd, a bod profiadau siaradwyr Cymraeg yn llai ffafriol na phrofiadau’r rheiny fyddai’n dymuno derbyn gwybodaeth yn Saesneg.

Prif ganfyddiadau adroddiad 2016 yw:

  • Cynnydd yn yr ystod o ddogfennau sydd ar gael yn Gymraeg
  • Pob ffurflen gofrestru bellach ar gael yn Gymraeg
  • Argaeledd y ffurflenni’n annigonol
  • Anghysondeb wrth gyhoeddi canlyniadau etholiad yn ddwyieithog

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad yn llawn.

 

Etholiad Cyffredinol 2015: Ffurflenni pleidleisio, gwybodaeth gysylltiedig a chyhoeddi’r canlyniadau yn Gymraeg

Yn ystod yr Etholiad Cyffredinol yn 2015 cynhaliwyd arolwg i wirio argaeledd ac ansawdd gwybodaeth, ffurflenni a gwasanaethau etholiadol ar-lein. Gwiriwyd hefyd y defnydd o’r Gymraeg wrth gyhoeddi canlyniadau’r etholiad.

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad yn llawn.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau