Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sut i gwyno?

Gallwch gyflwyno cwyn am ddiffyg cyfleon i ddefnyddio’r Gymraeg, gwasanaeth Cymraeg anfoddhaol, neu os oes rhywun wedi ymyrryd gyda’ch rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg,  drwy
 
E-bost: anfonwch neges at post@comisiynyddygymraeg.cymru
 
Twitter: anfonwch neges uniongyrchol @ComyGymraeg
 
Facebook: anfonwch neges uniongyrchol at dudalen Comisiynydd y Gymraeg
 
 
Wrth gyflwyno cwyn, a wnewch chi ddarparu cymaint o fanylion â phosib os gwelwch yn dda, gan gynnwys:
 
Manylion personol:
 
 • Eich enw
 • Manylion cyswllt (e-bost, cyfeiriad cartref neu gyfeiriad arall, rhif ffôn)
 
Gwybodaeth am y gŵyn:
 
 • Enw’r sefydliad neu’r person yr ydych yn cwyno amdano
 • Manylion cyswllt y sefydliad neu’r person
 • Disgrifiad o beth ddigwyddodd
 • Eglurhad o sut mae hyn wedi effeithio arnoch chi yn uniongyrchol
 • Pryd daethoch chi’n ymwybodol o’r broblem am y tro cyntaf
 • Ydych chi wedi cyflwyno’ch cwyn i’r sefydliad, ac os do, beth oedd eu hymateb
 
Cyflwyno cwyn ar ran rhywun arall:
 
 • Enw’r person yr ydych yn cyflwyno cwyn ar eu rhan
 • Manylion cyswllt (e-bost, cyfeiriad cartref neu gyfeiriad arall, rhif ffôn) y person
 • Gwybodaeth am y gŵyn fel y nodir uchod
 • Eich perthynas â’r person
 • Rheswm eich bod yn cwyno ar ran y person
 
Mae croeso i chi gysylltu â ni ar 0345 6033 221 i gael gwybodaeth bellach ar sut i wneud cwyn, neu i drafod sut y byddwn yn delio â’ch cwyn.
 
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau