Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Rhan 1: Trosolwg

Mae’r rhan hon o’r ddogfen gyngor yn cynnwys cyflwyniad, ac mae’n trafod dulliau a ffyrdd o gynhyrchu rhaglenni sy’n gallu darparu ar gyfer dwy iaith gan gynnig atebion i heriau cyffredin.
 
Prif gynulleidfa’r rhan hon yw llunwyr polisi a swyddogion cydymffurfio sy’n gyfrifol am sicrhau bod eu sefydliad neu eu busnes yn darparu’r gwasanaeth gorau i ddefnyddwyr y Gymraeg.
 
Nodyn pwysig:
Bydd gofyn statudol ar nifer o sefydliadau yng Nghymru i gydymffurfio â’r gyfundrefn safonau sydd i’w sefydlu dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Nid yw’r canllaw hwn yn god ymarfer statudol dan y Mesur hwnnw. 

 

Nesaf >​

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau