Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Ymchwil Gwerth y Gymraeg i’r Sector Bwyd a Diod – 2014


Nod yr ymchwil oedd casglu tystiolaeth ansoddol gan fusnesau, i ddarparu blas o’r defnydd o’r Gymraeg gan gwmnïau yn y sector bwyd a diod yng Nghymru, ynghyd a’u rhesymau dros ei defnyddio. 

Cynhaliwyd 11 cyfweliad ansoddol wyneb yn wyneb â chyfarwyddwyr a rheolwyr cwmnïau yn y sector bwyd a diod yng Nghymru oedd yn defnyddio’r Gymraeg fel rhan o frand y cwmni, trwy farchnata neu gysylltiad â’u cwsmeriaid.
Roedd ymdeimlad cryf ymysg nifer o’r cwmnïau bod brand Cymraeg a Chymreig o fantais masnachol iddynt gan ei fod yn:

  • gwneud i’r cynnyrch sefyll allan
  • ei fod yn atgyfnerthu delwedd brand y cwmni
  • sicrhau cefnogaeth ac ymwybyddiaeth brand, ac
  • atgyfnerthu tarddiad lleol y cynnyrch.

Gwerth y Gymraeg i’r sector bwyd a diod yng Nghymru

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau