Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Y Gymraeg a Gwirfoddoli - 2013

 

Nod yr ymchwil oedd adnabod yr heriau a’r cyfleoedd a ddarperir i wirfoddoli yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynhaliwyd 30 cyfweliad lled strwythuredig gyda: 

  • Hwyluswyr gwirfoddoli: biwros sirol, cydlynwyr gwirfoddoli o fewn chwaraeon a chydlynwyr gwirfoddoli ar lefel genedlaethol
  • Sefydliadau trydydd sector: rhai lleol a chenedlaethol sy’n defnyddio gwirfoddolwyr 
  • Gwirfoddolwyr: siaradwyr Cymraeg o bob oedran, mewn lleoliadau ledled Cymru.
 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau