Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Fy Iaith, Fy Iechyd - Ymholiad i’r Gymraeg mewn Gofal Sylfaenol - 2014

 

Dyma oedd ymholiad statudol cyntaf Comisiynydd y Gymraeg o dan adran 7 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Ei ffocws oedd profiadau siaradwyr Cymraeg o dderbyn neu fethu â derbyn gwasanaethau gofal sylfaenol drwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae’r cylch gorchwyl yn egluro gwaith yr ymholiad – cliciwch ar y ddolen ar ochr dde y dudalen hon.
 
Gwahoddodd y Comisiynydd aelodau’r cyhoedd, rhanddeiliaid gofal sylfaenol a’r rheini sydd â diddordeb yn y maes i gyflwyno tystiolaeth. Yn ogystal â hyn, cynhaliwyd arolwg o dros 1000 o siaradwyr Cymraeg am eu profiadau ac mae’r wybodaeth hon yn sail i ddarganfyddiadau’r Comisiynydd.
 
Mae adroddiad llawn y Comisiynydd a chrynodeb gweithredol o’i chasgliadau ac argymhellion ar gael ar y dolenni ar y dde. Mae yna hefyd ddolen at adroddiad llawn Beaufort Research ar yr ymchwil a gynhaliwyd.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau