Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Arolwg o Fusnesau Bach a Chanolig - 2013


Comisiynwyd arolwg busnes i fusnes dros y ffôn gyda 500 o gwmnïau ledled Cymru, i geisio deall a yw’r cwmnïau a holwyd yn defnyddio’r Gymraeg mewn amrywiaeth o ffyrdd, megis yn eu delwedd corfforaethol, marchnata ac hysbysebu, ar rwydweithiau cymdeithasol neu wrth ddelio â chwsmeriaid.

Diffiniwyd ymatebwyr cymwys fel penderfynwyr allweddol (cyflogwyr lefel uchel/uwch reolwyr) o fewn busnesau bach a chanolig eu maint gyda hyd at 250 o staff, llawn amser neu ran amser, yn y lleoliad y cysylltwyd ag ef yng Nghymru.

Cynhaliwyd y cyfweliadau rhwng 20fed o Fawrth a 11eg o Ebrill 2013.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau