Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Arolwg o’r defnydd a wneir o’r Gymraeg ar Twitter - 2014

 

Yr oedd yr arolwg yn archwiliad a gwiriad o’r defnydd a wnaed o’r Gymraeg ar Twitter.
Y prif amcan oedd gwirio sut mae sefydliadau yn cynnal cyfrifon Twitter er mwyn cael darlun clir o’r sefyllfa bresennol.

Gwiriwyd trefniadau 30 o sefydliadau a oedd yn cynnwys y 22 awdurdod lleol yng Nghymru, y tri awdurdod parc cenedlaethol, Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cartrefi Cymunedol Cymru a dau ddarparwr tai cymdeithasol.

Cynhaliwyd yr ymarferiad ym  mis Ionawr 2014.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau