Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Adolygiad Statudol Gwasanaethau Cymraeg Banciau’r Stryd Fawr - 2015

 

Comisiynwyd adolygiad statudol gan Gomisiynydd y Gymraeg yn dilyn cynnydd sylweddol yn y nifer o bryderon a dderbyniwyd ganddi am wasanaethau bancio yn ystod 2014.

Y bwriad oedd ‘...cynnal adolygiad o gryfderau a gwendidau’r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael gan y banciau stryd fawr sy’n weithredol yng Nghymru. Ar sail yr adolygiad, cynnig argymhellion clir ac ymarferol er mwyn gweithio tuag at ddatrys unrhyw wendidau sy’n bodoli.’

Yn ogystal â’r dystiolaeth a phryderon a ddaeth i law yn 2014, gwahoddwyd unigolion, cymdeithasau a sefydliadau eraill i gysylltu a rhannu eu profiadau o wasanaethau Cymraeg y banciau.

Adolygiad statudol i wasanaethau Cymraeg banciau’r stryd fawr yng Nghymru

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau