Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Llywodraeth leol

 

Mae awdurdodau lleol yn effeithio ar fywydau pob un ohonom mewn amryw ffyrdd, er enghraifft trwy ddarparu gwasanaethau pwysig fel addysg, gwasanaethau cymdeithasol a hamdden. Trwy gynnig gwasanaethau yn Gymraeg, gall awdurdodau lleol gyfrannu’n sylweddol tuag at wireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru i bobl fyw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Hefyd, fel rhai o gyflogwyr mwyaf Cymru, mae gan awdurdodau lleol rôl amlwg i’w chwarae trwy roi cyfleoedd i bobl weithio trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ar ben hynny, rhoddir gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ddyletswydd ar awdurdodau lleol Cymru i hybu’r Gymraeg. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried cyflwyno newidiadau arwyddocaol i lywodraeth leol dros y blynyddoedd nesaf. O ystyried rôl amlwg a phwysig llywodraeth leol yn nyfodol y Gymraeg, mae’n hanfodol sicrhau bod twf yr iaith wrth galon y newidiadau arfaethedig hyn.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau