Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Iechyd a gofal

 

Mae diffyg mewn darpariaeth Gymraeg gan wasanaethau iechyd a gofal yn effeithio’n andwyol ar siaradwyr Cymraeg, yn enwedig defnyddwyr bregus. Dengys yr adroddiad ymholiad cyntaf Gomisiynydd y Gymraeg ‘Fy Iaith: Fy Iechyd’, sut y gall diffyg gwasanaeth iechyd a gofal sylfaenol yn Gymraeg cael effaith difrifol ar les unigolyn.

Wrth gasglu tystiolaeth fel rhan o’r ymholiad hwnnw, amlygwyd yr angen am welliannau helaeth i wasanaethau iechyd a gofal cyfrwng Cymraeg.

Mae’n flaenoriaeth gan y Comisiynydd i geisio sicrhau nad yw iechyd siaradwyr Cymraeg yn parhau i ddioddef oherwydd diffygion mewn gwasanaethau Cymraeg.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau