Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Datblygu economaidd

Mae datblygu economaidd yn flaenoriaeth uchel iawn i bob haen o lywodraeth yng Nghymru a’r DU ac yn sail i ddatblygiad polisïau o bob math. Gall ymdrechion i ddatblygu’r economi gyfrannu at dwf y Gymraeg, er enghraifft trwy greu cyfleoedd gwaith ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn eu cymunedau. Yn ogystal mae tystiolaeth y gall y Gymraeg gefnogi twf yr economi yng Nghymru, er enghraifft trwy roi pwynt gwerthu unigryw i wneuthurwyr a gwerthwyr.

Mae amlygu’r cyswllt rhwng datblygiad economaidd a thwf y Gymraeg, gan sicrhau bod polisïau ar yr economi a’r Gymraeg yn cefnogi ei gilydd, yn flaenoriaeth i Gomisiynydd y Gymraeg.
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau