Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Addysg a sgiliau

 

Lle arferai’r rhan fwyaf o siaradwyr Cymraeg ddysgu’r Gymraeg fel iaith gyntaf yn y cartref, erbyn hyn yn yr ysgol y mae’r mwyafrif o yn dysgu’r iaith. Heb os felly, mae polisi addysg yng Nghymru o arwyddocâd sylweddol i’r Gymraeg. Mae’r gyfundrefn addysg hefyd yn hanfodol ar gyfer creu gweithlu’r dyfodol sy’n medru gwasanaethu Cymru ddwyieithog.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau