Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Arolwg Defnydd Iaith

 

Mae Arolwg Defnydd Iaith 2013-15 yn arolwg a gomisiynwyd ar y cyd sy’n rhoi darlun cynhwysfawr o’r defnydd y mae siaradwyr Cymraeg yn ei wneud o’r iaith.

Holwyd cwestiynau eang i oedolion a phlant sy’n siarad Cymraeg i weld pa mor dda y gallant siarad yr iaith, pa mor aml, ble a phryd maent yn ei ddefnyddio ac â phwy.

Mae’r rhan fwyaf o’r rheini sy’n rhugl yn siarad Cymraeg bob dydd ac yn defnyddio’r iaith yn rheolaidd i gael gafael ar wasanaethau ac yn y gweithle. Hefyd, mae mwy o bobl yn siarad ychydig o Gymraeg neu ychydig o eiriau yn unig. Ar yr un pryd, mae nifer y siaradwyr Cymraeg rhugl yng Nghymru ychydig yn is yn gyffredinol o’i gymharu â’r arolwg blaenorol (ond nid i raddau arwyddocaol yn ystadegol).

Cyhoeddwyd canlyniadau blwyddyn gyntaf yr arolwg ar 29 Ionawr 2015. Mae’r arolwg yn edrych ar y defnydd a wneir o’r iaith, ond canlyniadau Cyfrifiad 2011 yw’r ffynhonnell awdurdodol o wybodaeth o hyd am y tueddiadau yn nifer siaradwyr Cymraeg.

Y defnydd o'r Gymraeg yng Nghymru, 2013-15

 
I weld y data ar gyfer yr Arolwg Defnydd Iaith, cliciwch yma i fynd at wefan StatsCymru.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau