Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cyfrifiad 2011: canlyniadau a newidiadau er 2001

.
 

 Nifer a chanran y boblogaeth (3 oed a throsodd) yn gallu siarad Cymraeg, 1901 - 2011

 
 

 Newid yn y % yn gallu siarad Cymraeg, 2001 - 2011 (pwyntiau canran)

 

Newid yn y % yn gallu siarad Cymraeg, 2001 i 2011 (pwyntiau canran)

-8 < -6
Ardal 2
-6 < -4
Ardal 3
-4 < -2
Ardal 4
-2 < 0
Ardal 5
0 < 2
 

 % yn gallu siarad Cymraeg pawb 3 oed a throsodd, 2011 a 2011

 
MergedID1304a863153
Data: Cyfrifiad 2001 a 2011
R fersiwn 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.3.3Telerau Defnydd Google

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau