Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cyflwyniad i waith polisi

Mae datblygiadau polisi a deddfwriaeth yn gallu cael effaith sylweddol ar ymdrechion i gynyddu faint o bobl sy’n siarad Cymraeg ac ar allu pobl i ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau pob dydd. Mae meysydd fel addysg, datblygu economaidd, tai a chynllunio, iechyd a gofal yn hollbwysig i ddyfodol y Gymraeg a lles ei siaradwyr.

Os nad yw’r Gymraeg yn cael ystyriaeth briodol yn gynnar yn y broses o ddatblygu polisïau yn y meysydd hyn, mae yna risg y gallai’r datblygiadau gael effaith negyddol ar yr iaith neu fod cyfleoedd yn cael eu colli i effeithio’n gadarnhaol ar ei dyfodol.
 
Er mwyn dylanwadu’n effeithiol, rydym yn cymryd camau rhagweithiol yn y meysydd polisi hynny sy’n strategol bwysig i’r Gymraeg. Rydym yn gwneud hyn drwy weithio gyda phartneriaid ac arbenigwyr polisi, datblygu nodiadau briffio, a rhannu barn a thystiolaeth gyda llunwyr polisi.


Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau