Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
  • Cyhoeddi ‘geiriadur’ o Enwau Lleoedd Cymru20.06.2018Bydd rhestr gynhwysfawr o enwau lleoedd Cymru yn cael ei chyhoeddi gan Gomisiynydd y Gymraeg ar 20 Mehefin, fydd yn cynnig sillafiad safonol ar gyfer enwau pentrefi, trefi a dinasoedd yng Nghymru.Mwy
  • Effective Communication a’u defnydd o’r Gymraeg05.06.2018Mae Effective Communications wedi cwblhau Cynllun Hybu’r Gymraeg er mwyn cyflwyno mwy o’r iaith i’w gweithgareddau. Lydia Whitfield, Cyfarwyddwr Cyfrif y cwmni, sy’n egluro pam a sut aethant ati i ddatblygu eu defnydd o’r iaith. Mwy
  • Ydych chi ar y rhestr?18.05.2018Oes yna ddwy ‘n’ yn Llangrannog? A ddylem gynnwys cysylltnod yn Glan-llyn? Oes yna enw Saesneg ar Lanelwedd? Mwy
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
20.6.2018
RT @cynghrair: Os ma na rhywun am newid enw eu tŷ nhw, mi ddylen nhw aros a meddwl - #Cymraeg @DaiLloydAM @YPierhead #mapioCymru https://t.…
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau