Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
22.7.2019
"75% of @NFUCymru members speak Welsh." That is why the sector is key to the prosperity of the language.… https://t.co/g6hxRuThSx
View
22.7.2019
"75% o aelodau Undeb Amaethwyr Cymru yn siarad Cymraeg." Dyna pam fod y sector hon mor bwysig i'r iaith.… https://t.co/mblR9yMvCb
View
22.7.2019
RT @LBGAmbWales: Diddorol gwrando ar sgwrs yn adeilad @s4c ynglyn â dyfodol yr iaith Gymraeg yng nghefn gwlad. Cofiwch am ein llinell ffôn…
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau