Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
20.2.2018
Prawfddarllen am ddim hyd at 1,000 o eiriau #prawfddarllen #cymraeg #freeproofreading https://t.co/qA4NVL3XNG
View
20.2.2018
RT @HybuCymraeg: Cofiwch am ein gwasanaeth prawfddarllen am ddim - hyd at 1000 o eiriau yn #Cymraeg https://t.co/5rhieBX7vg #Cy https://t.…
View
20.2.2018
RT @CatrinHedd: Cyfarfod diddorol iawn heddiw ynglyn 'Dementia & Gymraeg' dan arweiniad @ComyGymraeg @AlzSocCymru #cydweithio
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau