Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
16.10.2018
RT @ShwmaeSumae: The wonderful Dani Schlick, originally from Germany, now working for @mentrauiaith is the inspiration in this article by @…
View
16.10.2018
RT @ShwmaeSumae: Erthygl yn rhan o gyfres am bencampwyr #ShwmaeSumae wythnos hon yn y WM gan @robharries83, y tro hwn gyda'r hyfryd Dani Sc…
View
15.10.2018
Wnes di roi cynnig ar ddweud @ShwmaeSumae? Beth am roi cynnig arni yfory hefyd, a thrwy'r flwyddyn? Did you give… https://t.co/Jl221HHOoB
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau