Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
22.9.2017
Defnyddiwch y Gymraeg bob dydd. Gwyliwch ein fideo am Glwb Achub Bywyd Llanilltud Fawr: https://t.co/8MvSsfY6rs #BywYnGymraeg #Cy
View
21.9.2017
Dyma gwsmeriaid y dyfodol! Ffocws ar y data o ymchwiliad "Y Gymraeg yn y fasged siopa" #IaithArWaith #Cy https://t.co/9NPAAkK98D
View
19.9.2017
Eisiau bod yn rhan o waith rheoleiddio’r Comisiynydd? Swydd wag; dewis o 4 lleoliad; dyddiad cau fory #cy #swyddi… https://t.co/wEPUqA65Ou
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau